باربری پاسارگاد - لیست مناطق باربری
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی