باربری پاسارگاد - اتوبار
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی