باربری پاسارگاد - اتوبار تهران
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی