باربری پاسارگاد - باربری اکباتان
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی