باربری پاسارگاد - باربری تجریش
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی