باربری پاسارگاد - باربری تهران
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی