باربری پاسارگاد - باربری جردن
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی