باربری پاسارگاد - باربری دزاشیب
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی