باربری پاسارگاد - باربری سعادت آباد
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی