باربری پاسارگاد - باربری شمال تهران
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی