باربری پاسارگاد - باربری شهرک غرب
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی