باربری پاسارگاد - باربری غرب تهران
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی