باربری پاسارگاد - باربری فردوس
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی