باربری پاسارگاد - باربری مرزداران
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی