باربری پاسارگاد - باربری مرکز تهران
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی