باربری پاسارگاد - باربری نیاوران
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی