باربری پاسارگاد - باربری ولنجک
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی