باربری پاسارگاد - باربری پاسداران
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی