باربری پاسارگاد - باربری پونک
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی